Kreatívne stretnutia pre deti, dospelých a rodiny bez jazykovej bariéry.
Kreative Treffen für Kinder, Erwachsene, Familien ohne sprachliche Grenzen.