Individuálna príprava

Ponúkam vašim deťom možnosť individuálnej prípravy na talentové skúšky na stredné a vysoké umelecké školy

Individuálna príprava je dohodnutá časovo aj finančne podľa presných predstáv rodičov a ich detí. Nakoľko som sama takúto prípravu pred rokmi absolvovala, viem vám v tomto smere poradiť a vás a vaše dieťa navigovať. Príprava zahŕňa cvičenia u mňa v Bruckneudorf, jednoduché úlohy pre deti na doma, konzultácie a zostavenie portfólia, ktorým sa deti budú prezentovať na skúškach.

V prípade záujmu je možné pripraviť aj menšiu skupinu detí naraz.