Kreatívne pre deti

1.

Kreatívny seminár mini

pre deti od 3 - do 6 rokov

Streda 15:20 - 16:20

×

Seminár je určený pre deti od 3 rokov s ohľadom na ich vek.

Kurz deti naučí kresliť základné geometrické, florálne a figurálne prvky. Prirodzene pre ich chápanie a fantáziu. Vysvetlíme im vzťahy farieb, objektov. Inšpirujeme sa ročnými obdobiami, ľudskými emóciami a vlastnou fantáziou. Deti majú možnosť pracovať s rôznymi materiálmi, aby si osvojili ich používanie a správanie. Prihlásenie je možné len na jeden mesiac alebo celý semester.

V lete pripravujeme týždňové workshopy.

×


Dôležitá informácia:

Kurz sa otvára pri prihlásenom počte detí: minimum 6.
Stropný počet detí pre skupinu je: maximum 11.
Skupina je koncipovaná zmiešane, tzn. deti hovoriace po slovensky a nemecky sú spolu v skupine. Hovoríme aj po anglicky.

2.

Kreatívny seminár midi

pre deti od 7 - do 14 rokov

Momentálne žiaden termín

×

Seminár je určený pre deti od 7 rokov.

Kurz naučí deti kresliť zložitejšie kompozície. Vysvetlíme im stavbu kompozície, zátišia, stavbu ľudskej figúry, stavbu kostry zvierat a kresbu rastlín. Spôsob ako sa vytvára plasticita objektov, tieň a svetlo, šrafovanie, kresba linkou. Deti dostanú príležitosť tvoriť s rôznymi materiálmi, vyskúšajú si vytvoriť scénu, fotografovanie, modelovanie, spájanie materiálov. Naučia sa kresliť na digitálnom tablete alebo vytvoriť jednoduché animácie. Každý mesiac riešime inú tému. Prihlásenie je možné len na jeden mesiac alebo celý semester.

×


Dôležitá informácia:

Kurz sa otvára pri prihlásenom počte detí: minimum 6.
Stropný počet detí pre skupinu je: maximum 10.
Skupina je koncipovaná zmiešane, tzn. deti hovoriace po slovensky a nemecky sú spolu v skupine. Hovoríme aj po anglicky.

3.

Kreatívny seminár maxi

pre mládež od 14 rokov

Momentálne žiaden termín

×

Seminár je určený pre deti od 14 rokov.

Seminár je zameraný na riešenie a pochopenie jednoduchých úloh, ktoré sú v profesií dizajnérov a kreatívcov často v praxi požadované. Tento vyšší stupeň seminárov sa pokúsi záujemcom aj vysvetliť odlišnosť komerčného a nekomerčného sveta kreativity. Veľká časť úloh je riešená v grafických programoch. Semináre sú doplňované prezentáciami, kde sa účastníci dozvedia ako tvoria špičkoví dizajnéri a art direktori, čo obnáša tvorenie podľa požiadaviek klientov v praxi a ako celý proces tvorby prebieha. Účastníci sa oboznámia s možnosťami kreatívnej práce od statického dizajnu až po 3D modelovanie a animácie. Podmienkou účasti na seminári je vlastný laptop a grafické programi.

×


Dôležitá informácia:

Kurz sa otvára pri prihlásenom počte detí: minimum 6.
Stropný počet detí pre skupinu je: maximum 10.
Skupina je koncipovaná zmiešane, tzn. deti hovoriace po slovensky a nemecky sú spolu v skupine. Hovoríme aj po anglicky.

4.

Kreatívny seminár senior

Pre študentov digitálneho dizajnu

Individuálny termín

×

Seminár je určený pre študentov grafického dizajnu a vizuálnej digitálnej komunikácie.

Seminár je výbornou možnosťou pomáhať študentom rozvíjať sa aj počas času mimo štúdia. Študenti si môžu na seminári spracovávať svoje úlohy zo štúdia, získavať cenné informácie a pomoc od skúsenej art direktorky. Vzájomne sa inšpirovať. Na seminároch sú analyzované konkrétne riešenia z praxe, na ktorých sa účastníci učia pochopiť viac proces kreatívnej tvorby, ale aj trochu zanedbanú časť a to komunikáciu s klientom. Tento aspekt výrazne ovplyvňuje celý výsledok, no napriek tomu mu v štúdium nie je venovaná dostatočná pozornosť.

×


Dôležitá informácia:

Kurz sa otvára pri prihlásenom počte detí: minimum 6.
Stropný počet detí pre skupinu je: maximum 10.
Skupina je koncipovaná zmiešane, tzn. deti hovoriace po slovensky a nemecky sú spolu v skupine. Hovoríme aj po anglicky.